הועדה המקומית לתכנון ובניה - יהוד מונוסון

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הנחיות לבקשה למידע ובקשה להיתר בניה לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה 

האתר תומך בדפדפן אקספלורר 8 ומעלה. לשדרוג לחץ כאן

homepage_bottom_image

 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה,
ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.