מדור רישוי ובניה

שימו לב!
הרפורמה בחוק התכנון והבניה,
מחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת בלבד.
לחצו כאן להסבר על מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון
מעתה ואילך בקשות להיתר ומידע להיתר יתקבלו אך ורק בצורה מקוונת

 

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
חגית כהן מזכירת מהנדס העיר 03-5391221
חנה נגר מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה 03-5391269
תמר נגר מנהלת מדור מערכות מידע גאוגרפי ומנהלת תחום תכניות בנין עיר 03-5391251
אוסנת לנדאו מידענית - מידע תכנוני להיתר 03-5391213
אוסנת רוזן בודקת בקשות להיתרים 03-5391213
דרור סלומון בודק בקשות להיתרים

קבלת קהל בימים א' ו-ד' בין השעות 08:30-12:00 

 

תחומי פעילות האגף

  • מסירת מידע תכנוני למתכננים, שמאים ולאזרחים בכתב (דף מידע) וכן בעל פה
  • בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה
  • בדיקת תכניות בנין עיר ולווי התכנית עד לאישורה
  • בדיקה ואישור תשרטי חלוקה לצורכי רישום
  • בדיקה ואישור של תשריטים בין היתר מפות מצביות
  • הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי)
  • הכנת שומות להיטל השבחה
  • מתן אישורים לטאבו
  • הפקת אגרות והיטלים
  • תאום בנושא תכנון עיר בין יזמים