מדור רישוי ובניה

שימו לב!
הרפורמה בחוק התכנון והבניה,
מחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת בלבד.
לחצו כאן להסבר על מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון
מעתה ואילך בקשות להיתר ומידע להיתר יתקבלו אך ורק בצורה מקוונת

 

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אדר' איתן בן צבי מהנדס העיר 03-5391221
חגית כהן מזכירת מהנדסת העיר 03-5391221
חנה נגר מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה 03-5391269
תמי נגר מנהלת מדור מערכות מידע גאוגרפי 03-5391251
דנה עקיבא מידענית - מידע תכנוני להיתר 03-7446311
שי גלר בודק היתרים 03-5391282
מאיה וולף בודקת היתרים 03-5391213

קבלת קהל בימים א' ו-ד' בין השעות 08:30-12:00 

 

תחומי פעילות האגף

  • מסירת מידע תכנוני למתכננים, שמאים ולאזרחים בכתב (דף מידע) וכן בעל פה
  • בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה
  • בדיקת תכניות בנין עיר ולווי התכנית עד לאישורה
  • בדיקה ואישור תשרטי חלוקה לצורכי רישום
  • בדיקה ואישור של תשריטים בין היתר מפות מצביות
  • הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי)
  • הכנת שומות להיטל השבחה
  • מתן אישורים לטאבו
  • הפקת אגרות והיטלים
  • תאום בנושא תכנון עיר בין יזמים