מחלקת מים וביוב

מחלקת מים ביוב וניקוז אמונה על תפעול, תחזוקה שוטפת, פיתוח ויישום מדיניות הנוגעים לאספקת המים, איכות המים ותשתיות הביוב.
המחלקה פועלת 24 שעות ביממה, על מנת לספק לתושבי יהוד מונוסון מים ושירותי ביוב באיכות הגבוהה ביותר. כדי לעשות זאת, נערכות מספר פעמים בשבוע בדיקות לקביעת איכות המים, בהתאם לדרישות המחמירות ביותר של משרד הבריאות.
מחלקת המים והביוב מטפלת באופן שוטף באחזקה ותיקון הליקויים במערכות המים,הביוב והתיעול ברחבי העיר,כולל החלפת צנרת עירונית.
המחלקה מקצה תורנים 24 שעות ביממה לטיפול בבעיות דחופות. לפניה יש לפנות למוקד העירוני טל' 106.
מח' המים, הביוב והניקוז מבצעת את מדיניות אספקת המים לעיר בהתאם להנחיות רשות המים ומנהל למשק המים.
ברשת המים כ-65 ק"מ צינורות בקוטרים מ-"2 ועד "18 ו כ-9000 מדי המים.
בעיר קיימת באר מים אחת, 5 חיבורים לקו מים של מקורות(כולל נווה מונוסון), שתי בריכות מים ומגדל המים.
ברשת הביוב כ-60 ק"מ צינורות בקוטרים מ-"4 ועד "24.

תחום פעילות המחלקה

 • תחזוקה של מערכות המים הביוב והניקוז
 • תכנון ובדיקת תוכניות המים
 • תאום הנדסי
 • מבוצעות בדיקות איכות המים על פי הנחיות משרד הבריאות
 • בדיקת תכניות מים וביוב שמוגשות להיתר בניה וכן בדיקת הביובים לפני חיבור המבנה לחשמל מים וטלפון (טופס 4).
 • שמירה ותחזוקה של באר המים,קבלת מים מחב' מקורות,ויסות הלחצים בעיר,מעקב ובקרה על איכות המים
 • טיפול בתקלות ופיצוצים ברשת העירונית המטופלים ע"י עובדי המחלקה וקבלנים החיצוניים.
 • התקנות מדי המים (בקוטר עד "2) בבניינים החדשים ובבניינים הישנים
 • מיפוי ממוחשב של רשת המים ,הביוב והניקוז GIS
 • המחלקה מתחזקת את באר המים ושני מכוני המים
 • טיפול ומענה לפניות התושבים