מחלקת תשתיות ובינוי

המחלקה מטפלת בליווי תכנון וביצוע פרויקטים בתחום התשתיות ומבנים ציבוריים.
העבודה כוללת תיאום תכנון לפרויקטים חדשים, הכנת מכרזים וביצוע העבודות ע"י קבלנים.
תחום פעילות המחלקה
  

  • תיאום תכנון הפרויקטים - העבודה כוללת תיאום תכנון מול מתכננים שונים (אדריכלים, קונסטרוקטורים, מהנדסי חשמל, תנועה, מים, ביוב וניקוז אדריכלי נוף ועוד). 
  • הכנת מכרזים - פרסום המכרזים ובדיקתם עד לבחירת הקבלן הזוכה, ע"י ועדת המכרזים.
  • תיאום ביצוע הפרויקטים - עבודה מול מפקחים ומנהלי פרויקטים, הקפדה על עמידה בלוחות זמנים ובתקציבים מאושרים, טיפול בחשבונות קבלנים, מסירת הפרויקטים לרשות העירייה, טיפול בדרישות מהקבלנים במסגרת שנת האחריות, עריכת בקורת בסיום תקופת האחריות.
  • תחזוקת כבישים ומדרכות - טיפול במפגעים ובתחזוקה שוטפת (הודעות המתקבלות דרך המוקד העירוני וכן בסיורים בשטח).
  • תיאום תשתיות מול משרדי תשתיות אחרים - חברת חשמל ,חברת בזק וחברות תקשורת שונות.
  • בדיקת תשתיות לפני מתן טופס 4.
  • מתן מידע לציבור בנושא תכניות פיתוח.