מדור רישוי ובניה

שימו לב!
הרפורמה בחוק התכנון והבניה,
מחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת בלבד.
לחצו כאן להסבר על מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון
מעתה ואילך בקשות להיתר ומידע להיתר יתקבלו אך ורק בצורה מקוונת!

אדר' שרון גלוטר - מהנדסת העיר
חגית כהן - מזכירת מהנדסת העיר - 03-5391221 דוא"ל: handasa@ye-mo.org.il
חנה נגר - מנהלת ועדה לתכנון ובנייה - 03-5391269 דוא"ל: hanan@ye-mo.org.il
תמי נגר - מנהלת מדור מערכות מידע גיאוגראפי - 03-5391251 דוא"ל:  tamin@ye-mo.org.il
דנה עקיבא - מידענית - 03-7446311 דוא"ל: danal@ye-mo.org.il
שי גלר - בודק תכניות - 03-5391282 דוא"ל: shayg@ye-mo.org.il
מאיה וולף - קליטת בקשות - 03-5391213

פקס מחלקה - 03-5391229

קבלת קהל בימים א' ו-ד' בין השעות 08:30-12:00
 

תחומי פעילות האגף

  • מסירת מידע תכנוני למתכננים, שמאים ולאזרחים בכתב (דף מידע) וכן בעל פה
  • בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה
  • בדיקת תכניות בנין עיר ולווי התכנית עד לאישורה
  • בדיקה ואישור תשרטי חלוקה לצורכי רישום
  • בדיקה ואישור של תשריטים בין היתר מפות מצביות
  • הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי)
  • הכנת שומות להיטל השבחה
  • מתן אישורים לטאבו
  • הפקת אגרות והיטלים
  • תאום בנושא תכנון עיר בין יזמים

 

rishuy