עדכונים

 • הגשת התנגדויות

  התנגדויות לתכנית ו/או להיתר יש למסור אך ורק באתר, לא יתקבלו התנגדויות בדרך אחרת (מיילים או ניירות).

  הסבר להגשת התנגדות באתר

 • קבלת קהל בוועדה

  בימים ראשון ורביעי בין השעות 08:30 - 12:00.

  יום שני בין השעות 16:00 - 18:00.

  לא תתקיים קבלת קהל במועדים אחרים!

מידע כללי

חדשות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.