דברי הסבר על אגף ההנדסה

אגף ההנדסה הוא האגף האמון על:


 1. גיבוש מדיניות התכנון העירוני בראייה ארוכת טווח, ליד תכנון, ביצוע ופיקוח על ביצוע עבודות תשתית המיועדות לשפר את איכות החיים בעיר ולאפשר את מימוש פוטנציאל הפיתוח החדש בעיר.
 2. קידום יוזמות פיתוח פרטיות בעיר (היתרי בנייה - תוכניות בנין עיר) במסגרת פעולתה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה בליווי היחידה לפיקוח על הבנייה.
 3. תאום תכנון עם גורמים כלל עירוניים ועם מוסדות התכנון המחוזית והארצית.
 4. יזום! וקידום פרויקטים בתחום הבנייה ופיתוח מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.
 5. תחזוקה שוטפת של תשתיות עירוניות : כבישים,אספקת מים, קווי ביוב ומערכת הניקוז.
 6. ליווי ופיקוח על פעילות העסקים הקיימים והחדשים, וזאת על פי סטנדרטים עדכניים הקבועים על ידי הגורמים הארציים האמונים על תחומים אלה כגון: משרד איכות הסביבה , משרד הבריאות , מכבי אש וכו'.
 7. רישום וניהול נכסי העירייה והקצעת קרקע לצורכי ציבור ולגורמי חוץ.
 8. מתן יעוץ לתושבי העיר בנושאים הקשורים לתרבות הדיור.

מטרות ויעדים:


 • חידוש חיזוק ופיתוח מרכז העיר והשכונות הותיקות, שדרוג אזור התעשייה.
 • קידום תוכניות בניין עיר לעתודות הקרקע הפנויות .
 • הנחיית מתכננים על ידי קביעת מדיניות בנוגע לפיתוח ועיצוב עירוני.
 • קביעת הנחיות בינוי לייעודי קרקע שונים כגון: אזור תעשייה,אזור מגורים, לבנייה ציבורית, ולתשתיות עירוניות.
 • הכנת תוכניות אב עירוניות בראייה ארוכת טווח, בנושאים כגון שטחים פתוחים , חינוך וכו'.
 • ארגון המערך התחברותי העירוני.
 • הקמת GIS העירוני.
 • שיפור תשתית המידע על מנת לתת מענה אמין ויעיל למשתמש.