מחלקת נכסים

פעילות המחלקה

  • מחלקת הנכסים עוסקת ומטפלת בכל נכסי דלא ניידי (מגרשים ומבנים) אשר להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה, כגון: בעלות, חכירה, שכירות, זכויות שימוש וכיו"ב.
  • פעולות טאבו הכוללות בין היתר, רישום נכסי העירייה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) וניהול ספר וכרטסת נכסים.
  • שכירות של מבנים לצורכי העירייה: משרדי עירייה, גני ילדים וכיו"ב.
  • טיפול שוטף במבנים השייכים לעירייה.
  • מעורבות בפרויקטים ועסקאות בהם כלולים נכסי העירייה.
  • טיפול בהסכמים (מכר, שכירות, חכירה) ואישורם, לפי הנדרש, במשרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל.