מחלקת רישוי ובניה

שימו לב!
הרפורמה בחוק התכנון והבניה,
מחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת בלבד.
לחצו כאן להסבר על מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון
מעתה ואילך בקשות להיתר ומידע להיתר יתקבלו אך ורק בצורה מקוונת

 

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
איריס בן יוסף אנגל מנהלת מחלקת רישוי ובניה והוועדה 03-5391269
אוסנת רוזן בודקת בקשות להיתרים 03-5391601
דנית הולי בודקת היתרים 03-5391282

קבלת קהל בימים א' ו-ד' בין השעות 08:30-12:00 

 

תחומי פעילות האגף

  • מסירת מידע תכנוני למתכננים, שמאים ולאזרחים בכתב (דף מידע) וכן בעל פה
  • בדיקת בקשות עד להוצאת היתר בניה
  • בדיקת תכניות בנין עיר ולווי התכנית עד לאישורה
  • בדיקה ואישור תשרטי חלוקה לצורכי רישום
  • בדיקה ואישור של תשריטים בין היתר מפות מצביות
  • הכנת ועדות התכנון (ועדת משנה ורשות רישוי)
  • הכנת שומות להיטל השבחה
  • מתן אישורים לטאבו
  • הפקת אגרות והיטלים
  • תאום בנושא תכנון עיר בין יזמים