מחלקת תחבורה ובטיחות

מדור התנועה והבטיחות הינו הגוף המקצועי של העירייה, לתכנון הזרימה השוטפת של התנועה בעיר, הסדרי תנועה וחניה תוך שמירה על בטיחות הנוסעים והולכי הרגל.
המדור מטפל ברישוי הסדרי התנועה, בועדת התנועה המרכזית ובועדת התנועה המקומית, בתכנון הסדרים של התחבורה הציבורית, בשיתוף עם הקואופרטיב לתחבורה, ומשרד התחבורה.
המדור מוציא לפועל את הביצוע של התקנת אביזרי תנועה וצביעת הכבישים להחלטות ועדות התנועה.
המדור ממונה על אחזקת כל אביזרי התנועה והבטיחות המותקנים בעיר.
המדור הינו הגורם המקשר בנושאי תנועה בין העירייה למשרד התחבורה גורמים ציבוריים אחרים כגון: מע"צ, נתיבי איילון משטרת ישראל, כולל קבלת סמכויות תמרור מקומיות ותקציבים ממשרד התחבורה לפרויקטים מיוחדים.
 
מדור תחבורה מנהלת מדור תחבורה: דניאלה אזואליס
טלפון: 03-5391281
פקס: 03-5391229
קבלת פניות בכתב מתושבים, משרד התחבורה, משטרה, מוקד עירוני, מוסדות, גורמי עירייה, יזמים ומתכננים ואישור קבלתם.
בחינת פניות התושבים, כולל סיורים בשטח והגדרת הבעיה הבטיחותית או התנועתית. מתן תשובות ו/או הבאת הנושא לטיפול ועדת התנועה.
הכנת ישיבות ועדת התנועה כולל סידורים ארגוניים דרושים, בתאום עם נציגי המשטרה, משרד התחבורה .
רישום פרוטוקול והחלטות ועדת התנועה והעברתם לאישורם של , ראש העיר, משטרת ישראל ומשרד התחבורה.
ניסוח וכתיבת מכתבי תשובה מנומקים לפונים לועדה, על בסיס החלטת הועדה.
ניהול ארכיב פרוטוקולים ועדות התנועה וכרטסת ידנית/ממוחשבת של החלטות הועדות.
טפול בנושא חניה שמורה לנכים, הדרכתם במילוי הטפסים לבקשה, העברת הבקשה להתאמת מיקום החניה והעברת ההמלצות לועדת התנועה.
מתן מידע לצבור האזרחים, לבתי משפט, לעורכי דין ולמשטרה, בנושאי תוקפם החוקי של הסדרי תנועה כגון: שילוט, סימון, וכד'.
מתן מידע לצבור בנושאי תוכניות תנועתיות שאושרו בוועדות התנועה.

מטה הבטיחות בדרכים

מנהל המטה בני רצאבי
טלפון: 052-6326184
מייל: beni_azabi@walla.com

תאור כללי

המטה אחראי להסברה, להדרכה ותיאום מבצעי בטיחות בדרכים בשיתוף עם משרדי ממשלה, משטרת ישראל וגופים ציבוריים אחרים.

תחומי האחריות והבטיחות בדרכים

 • הסברה, הדרכה ודיווח
 • הסברה והדרכה בנושאי בטיחות בדרכים באמצעי התקשורת.
 • הסברה ישירה לצבור הרחב בקייטנות, מועדונים, מתנ"סים, מועדוני קשישים וכו'.
 • הכנה וניהול מסגרת ותוכניות להדרכת תלמידים והורים בבתי הספר, באמצעות רכזי הבטיחות של בתי הספר.
 • תאום והכנת קורסים והשתלמויות למורים וגננות בנושאי בטיחות בדרכים משמרות הזה"ב באמצעות משטרת התנועה.
 • העלאת המודעות של התושבים בנושאי בטיחות ותנועה במסגרות, כגון: תוכנית "קו פתוח", תחרויות ארציות - פרס שר החינוך וכד'.
 • הפעלת תוכניות המינהל לבטיחות בדרכים והשתתפות בתוכניות של משרד החינוך, בתאום מטה הבטיחות המקומי.
 • ניתוח נתוני תאונות דרכים באופן שוטף על סמך דיווח שוטף ממשטרת ישראל.
 • סיורים שוטפים ומותאמים עם מהנדסי מח' תכנון תנועה, לאיתור מפגעי בטיחות והסקת מסקנות לביצוע עבודות ע"י מחלקת ביצוע תנועה ובטיחות.
 • דיווח פנימי שוטף ודיווח דו-שנתי מסכם למינהל לבטיחות בדרכים על פעילות מטה הבטיחות העירוני הכולל: פעילויות בתחום התשתית, הסברה והדרכה.


מבצעי בטיחות

 • הפעלת פרויקט בטיחות לקשישים.
 • תאום מבצעים של המועצה הלאומית למניעת תאונות בנושא ("נהג זהיר", מחויבות אישית לתלמידים וכו')
 • הפעלה של ארגוני מתנדבים במבצעי בטיחות, כולל תאום פעילות הית"מ.
 • ייזום מבצעי אכיפה במוקדים מועדים לתאונות דרכים, בשיתוף המשטרה.
 • תאום פעילות המינהל לבטיחות בדרכים, בעיר, בפרויקטים כגון: בדיקות רכב, הפעלת ניידות בטיחות, "הכן רכבך לחורף" וכד'.
 • תאום פרויקטים של משרד החינוך, המינהל לבטיחות בדרכים וגורמים אחרים בנושאי בטיחות בדרכים כגון: מבצע אופניים, פתיחת שנת הלימודים, "הסר את המפגע", "נהיגה צעירה" וכו'.
 • תאום פעילות ית"מ של המשמר האזרחי במסגרת מבצעי המדור.