מחלקת תשתיות ובינוי

המחלקה מטפלת בליווי תכנון וביצוע פרויקטים בתחום התשתיות ומבנים ציבוריים.
העבודה כוללת תיאום תכנון לפרויקטים חדשים, הכנת מכרזים וביצוע העבודות ע"י קבלנים.

גיל שקד סגן מהנדס העיר ואחראי על פיתוח תשתיות ובניה ציבורית 03-5391221
בירן גריידי עוזר מנהל מח' תשתיות  

 

תחום פעילות המחלקה

  • תיאום תכנון הפרויקטים - העבודה כוללת תיאום תכנון מול מתכננים שונים (אדריכלים, קונסטרוקטורים, מהנדסי חשמל, תנועה, מים, ביוב וניקוז אדריכלי נוף ועוד). 
  • הכנת מכרזים - פרסום המכרזים ובדיקתם עד לבחירת הקבלן הזוכה, ע"י ועדת המכרזים.
  • תיאום ביצוע הפרויקטים - עבודה מול מפקחים ומנהלי פרויקטים, הקפדה על עמידה בלוחות זמנים ובתקציבים מאושרים, טיפול בחשבונות קבלנים, מסירת הפרויקטים לרשות העירייה, טיפול בדרישות מהקבלנים במסגרת שנת האחריות, עריכת בקורת בסיום תקופת האחריות.
  • תחזוקת כבישים ומדרכות - טיפול במפגעים ובתחזוקה שוטפת (הודעות המתקבלות דרך המוקד העירוני וכן בסיורים בשטח).
  • תיאום תשתיות מול משרדי תשתיות אחרים - חברת חשמל ,חברת בזק וחברות תקשורת שונות.
  • בדיקת תשתיות לפני מתן תעודת גמר.
  • מתן מידע לציבור בנושא תכניות פיתוח.