חזון מחלקת הנדסה

אגף ההנדסה הוא האגף האמון על:

 • גיבוש מדיניות התכנון העירוני בראייה ארוכת טווח, ליד תכנון, ביצוע ופיקוח על ביצוע עבודות תשתית המיועדות לשפר את איכות החיים בעיר ולאפשר את מימוש פוטנציאל הפיתוח החדש בעיר.
 • קידום יוזמות פיתוח פרטיות בעיר (היתרי בנייה - תוכניות בנין עיר) במסגרת פעולתה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בליווי היחידה לפיקוח על הבנייה.
 • תאום תכנון עם גורמים כלל עירוניים ועם מוסדות התכנון המחוזית והארצית.
 • יזום! וקידום פרויקטים בתחום הבנייה ופיתוח מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.
 • תחזוקה שוטפת של תשתיות עירוניות : כבישים, אספקת מים, קווי ביוב ומערכת הניקוז.
 • ליווי ופיקוח על פעילות העסקים הקיימים והחדשים, וזאת על פי סטנדרטים עדכניים הקבועים על ידי הגורמים הארציים האמונים על תחומים אלה כגון: משרד איכות הסביבה, משרד הבריאות, מכבי אש וכו'.
 • רישום וניהול נכסי העירייה והקצעת קרקע לצורכי ציבור ולגורמי חוץ.
 • מתן יעוץ לתושבי העיר בנושאים הקשורים לתרבות הדיור.

 

מטרות ויעדים:

 • חידוש חיזוק ופיתוח מרכז העיר והשכונות הותיקות, שדרוג אזור התעשייה.
 • קידום תוכניות בניין עיר לעתודות הקרקע הפנויות.
 • הנחיית מתכננים על ידי קביעת מדיניות בנוגע לפיתוח ועיצוב עירוני.
 • קביעת הנחיות בינוי לייעודי קרקע שונים כגון: אזור תעשייה, אזור מגורים, לבנייה ציבורית, ולתשתיות עירוניות.
 • הכנת תוכניות אב עירוניות בראייה ארוכת טווח, בנושאים כגון שטחים פתוחים ,חינוך וכו'.
 • ארגון המערך התחברותי העירוני.
 • הקמת GIS העירוני.
 • שיפור תשתית המידע על מנת לתת מענה אמין ויעיל למשתמש.