דבר ראש העיר

ברוכים "הגולשים" באתר ההנדסי של עיריית יהוד מונוסון, העיר יהוד-מונוסון ממוקמת במרחב המטרופוליני המרכזי של ישראל, בסמיכות לצירי תנועה חשובים ולשדה התעופה הלאומי של ישראל. מיקום זה מזמן מפגש נדיר בין דופן עירונית, דופן כפרית ודופן בינלאומית ועושה את העיר למקום מבוקש הן לצרכי מגורים והן לצרכי השקעות ופיתוח עסקים.

תנופת הפיתוח ותהליכי ההתרחבות וההתחדשות בהם מצויה העיר, יביאו גם לשינוים ניכרים בתכניות בניין עיר, בגודל האוכלוסייה, במערך השירותים ובמיקום מוסדות ציבור.

בכדי להגדיר את חזון העיר ממנו תיגזר מדיניות הפיתוח, גיבשה העירייה תכנית אסטרטגית כוללת אשר ביטאה בין היתר את רצון התושבים לשמר ולחזק את מותגי העבר של הישוב ובמקביל למצב את העיר כמתקדמת, עצמאית כלכלית, וייחודית במגוון מרכיבי החיים בה.

"אתר אינטרנט הנדסי" ליהוד-מונוסון, מיישם את החלק בתכנית האסטרטגית המכוון לפתוח מערך ניהול עירוני כ"פירמה של איכות" מקצועי, איכותי, שקוף, אמין ומשתף.

המידע המצוי באתר הנדסי זה מאפשר ל"גולש" בכל עת, לצפות במידע הנדסי ממאגרי המידע של הועדה, נושאים תכנוניים (תכניות בנין עיר), פיקוח ורישוי בניה (איתור ע"פ גוש/חלקה/כתובת), ישיבות ועדת בנין עיר, ניתן גם לצפות במפת העיר, מפת גושים חלקות ותצלום אויר אורתופוטו.

אני תקווה כי תמצאו שירות זה יעיל ומועיל. הנני מאחלת לכולם את מרב ההנאה והתועלת מהשימוש באתר ,שהינו נדבך נוסף במערכת השירות לאזרח אותה מעמידה עיריית יהוד מונוסון לרשותכם.  

שלכם, 

יעלה מקליס
ראש העיר
ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה