עמוד פרטי הבקשה

לצפיה בקבצי DWG ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013

 • פרטי הבקשה

  בקשה להיתר 20180102

  opener
  בקשה להיתר 20180102
  תאריך הגשה:
  12/04/2018
  מספר תיק בניין:
  799
  סטטוס בקשה:
  היתר
  מספר היתר:
  20180102
 • מהות הבקשה:

  opener
  שימוש עיקרי:
  מבנה ציבור
  תאור הבקשה:
  אולם ספורט
  שטח עיקרי:
  שטח שירות:
  מספר יח"ד:
  מהות הבקשה: הקמת אולם ספורט מקורה כ- 400 מקומות ישיבה , חדר חוגים ומחסן לשימוש רב תכליתי.
 • פרטי מקרקעין:

  opener
  מספר גוש מספר חלקה מספר מגרש
  6693 175 3
  6693 1 26
  6693 2 26
  6693 3 26
  6693 4 26
  6693 59
  6693 175 919-920
 • כתובת:

  opener
  יישוב יהוד-מונוסון שכונה יהוד
  רחוב מספר בית עד מספר בית דירה
  קדושי מצרים 26
  קדושי מצרים 28
 • בעלי עניין:

  opener
  סוג שם
  מבקש עיריית יהוד מונוסון
  בעל הנכס עיריית יהוד מונוסון
  עורך ניר חן
  מתכנן שלד קצמן אלכס
 • תעודות:

  קיימת תעודה אחת לבקשה זו opener
  סוג תעודה מספר תאריך הפקה
  היתר 20180102 24/12/2018
 • גליון דרישות:

  קיימות 28 דרישות לבקשה זו opener
  תנאים לקליטת בקשה להיתר
  תאור דרישה תאריך השלמה סטטוס
  נספח תנועה וחניה בקנ"מ 1:250 (חתום על-ידי יועץ תנועה מטעם העירייה) לא הושלם
  נספח בינוי פיתוח וניקוז בקנ"מ 1:100 כולל חתכים 1:50 מאושר על ידי הוועדה לא הושלם
  עותק מודפס אחד של התכנית עם דוא"ל, טלפון נייד, מספר בקשה ברישוי זמין וטבלה המפרטת את מספר הדירות, שטחן והשטח הנוסף המבוקש בהקלה עיקרי/שירות לא הושלם
  הריסה. הבקשה תכלול מפת מדידה מעודכנת עם סימון כל המבנים המבוקשים להריסה בצהוב לא הושלם
  מפת מדידה (מפה טופוגרפית) עם סימון קווי בנין באדום בתוקף עד שנה ממועד הבקשה 10/06/2018 הושלם
  אישור רשות העתיקות (אם נדרש לפי חוק העתיקות). יש לשלוח בדואר או עם שליח. רחוב לבנדה 12, ת"א. ימים א'-ה' 08:00-17:00 03-5605602 לא הושלם
  אישור פקיד היערות לרשיון לכריתה והעתקה של עצים טל:03-9728518 לא הושלם
  אישור מורשה נגישות לתכנית ראשית כולל חוות דעת. 02-6549555
  אישור מנהל תעופה אזרחי (רת"א) תו תקן 5139 לא הושלם
  תיק מידע להיתר בתוקף - מערכת רישוי זמין (תקף לשנתיים מיום הוצאתו) 10/06/2018 הושלם
  אישור אגף איכות הסביבה על-גבי תכנית הגשה. טלפון: 5391252 לא הושלם
  תנאים לשלב בקרת תוכן
  תאור דרישה תאריך השלמה סטטוס
  חישובים סטטיים עם חתימת מתכנן השלד (יוגש בפורמט PDF + DWG) 24/12/2018 הושלם
  דו"ח קרקע וביסוס, חתום ע"י מהנדס ביסוס (יוגש בפורמט PDF) 24/12/2018 הושלם
  אישור חברת החשמל - רח' משה דיין 2, פתח תקוה 076-8648727 קבלת קהל מחלקת תכנון ימים ב', ה' 08:30-10:30 לא הושלם
  אישור חברות התקשורת - טלפונים בזק תושבי יהוד: 03-6268111 תושבי מונוסון:רפי אללוף 03-9553321 לא הושלם
  אישור תאגיד מי אונו על גבי תכנית סניטארית. מי אונו יהוד - רחוב דרך העצמאות 40. קבלת קהל א'-ה' בין השעות 08:00-14:00 11/12/2018 הושלם
  נספח בטיחות אש חתום על ידי מהנדס בטיחות (יוגש בפורמט PDF, DWF) 11/12/2018 הושלם
  אישור נציג רשות הכבאות לנספח בטיחות אש. כיבוי אש בני ברק 03-6182222 שלוחה 5 בטיחות אש. רחוב אהרונוביץ 25 בני ברק 11/12/2018 הושלם
  אישור פיקוד העורף לבניית ממ"ד/ממ"ק/מקלט טלפון: 03-5598714. חתימה על גבי תכנית ראשית 19/12/2018 הושלם
  נספח איטום - עקרונות האיטום של המבנה, חתום ע"י אדריכל, מהנדס מבנים, יועץ איטום (יוגש בפורמט PDFׂ
  נספח איקלום (טרמי) חתום על-ידי מהנדס מיזוג אוויר/אדריכל (בפורמט PDF) לא הושלם
  תנאי לתחילת עבודות: הגשת תכנית התארגנות ובטיחות אתר בניה על ידי יועץ בטיחות מוסמך לא הושלם
  קובץ מתוקן להיתר בהגשה המקוונת - מערכת רישוי זמין 24/12/2018 הושלם
  שלוש תכניות הגשה מתוקנות בהתאם להערות בתיק הבקשה 24/12/2018 הושלם
  אישור על הזמנת בדיקת חומרים (בטון, תברואה, גז, סולארי ואטימות ממ"ד ועמידות טיח) לא הושלם
  אישור מאתר מאושר לסילוק פסולת בניה. לא הושלם
  טופס מינוי וחתימת האחראי על ביקורת לא הושלם
  ערבות בנקאית 50,000 ש"ח בתיאום עם מחלקת הפיקוח להבטחת גידור זמני ושיקום תשתיות עירוניות לא הושלם
 • ישיבות:

  בקשה זו נידונה בישיבת ועדה אחת opener
  סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס ישיבה
  ועדת משנה 2018005 28/05/2018 התקיימה
  מהות / מטרת דיון:
  הקמת אולם ספורט מקורה הכולל כ- 400 מקומות ישיבה, חדרי חוגים ומחסן רב תכליתי.

  החלטה:
  לאשר בכפוף להערות בתיק הרישוי והכנת תכנית פיתוח שתכלול בין היתר:
  1. גדר דרומית:
  מוצע לבטל את הגדר מול החזית הדרומית של אולם הספורט (הפונה לרחוב ביאקובסקי) על מנת שתתאפשר
  כניסה לאולם הספורט הן משטח בית הספר והן מכוון הרחוב.

  2.התארגנות אתר ושלביות ביצוע:
  היות ובנית אולם הספורט תתבצע גם כשבית הספר יהיה פעיל יש להכין תכנית פיתוח, שתכלול שלביות ביצוע
  תוך הפרדת שטחי פעילות בית הספר ויצירת מנגנוני בטיחות בין אתר הבניה לבין בית הספר.

  3.חזיתות טריבונות גינון ופיתוח:
  חזיתות המבנה כולל חומרי גמר יובאו לאשור מהנדס העיר כולל פיתוח השטח מדרום לכיוון ביאקובסקי
  היכן שהוסרה הגדר.
  תבחן אפשרות לשילוב טריבונה מתקפלת לשימוש האולם באירועים רב תכליתיים.

  ההחלטה נתקבלה פה אחד.
 • שלבי הבקשה:

  קיימים 11 שלבים לבקשה זו opener
  תהליך רישוי בניה
  סטטוס שלב תאור שלב תאריך
  נוכחי הפקת היתר בניה 24/12/2018
  סגור הדפסת מכתבי החלטה 11/12/2018
  סגור הדפסת מכתבי החלטה 05/07/2018
  סגור הדפסת מכתבי החלטה 10/06/2018
  סגור החלטה לאשר 28/05/2018
  סגור ישיבת ועדת משנה 28/05/2018
  סגור פרסום הקלה/סטיה/חריגה 17/05/2018
  סגור שיבוץ לישיבת ועדה 17/05/2018
  סגור שיבוץ לישיבת ועדה 17/05/2018
  סגור שיבוץ לישיבת ועדה 07/05/2018
  סגור פתיחת בקשה להיתר 12/04/2018
 • תהליך שלבי בניה:

  לא קיימים שלבי בניה לבקשה זו opener
 • ארכיב קבצים:

  לא קיימים קבצים לבקשה זו opener