עדכונים

 • הגשת התנגדויות

  התנגדויות לתכנית ו/או להיתר יש למסור אך ורק באתר, לא יתקבלו התנגדויות בדרך אחרת (מיילים או ניירות).

  הסבר להגשת התנגדות באתר

 • קבלת קהל בוועדה

  בימים ראשון ורביעי בין השעות 08:30 - 12:00.

  יום שני בין השעות 16:00 - 18:00.

  לא תתקיים קבלת קהל במועדים אחרים!

מידע כללי

חדשות

 • החלפת עורך בקשה ועורכי משנה לחץ כאן

 • הודעה ממינהל התכנון- רישוי זמין

  בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 נציין כי בין התאריכים ה-31/08/2021 - 18/08/2021 חלה פגרת קיץ ועל כן ימים אלו לא ייספרו במניין הימים ברישוי זמין.

 •  ב-6.7.21 נכנס לתוקפו תוקף החובה של מכוני הבקרה.

   אגף מכוני בקרה במינהל התכנון, פותח להרשמה תאריכים חדשים שיתקיימו בחודשים הקרובים להדרכות בקרת תכן.

   הדרכות לעורכי בקשות :

   יתקיימו בתאריכים ב- 26.7.21 ,22.8.21 ,12.9.21, 24.10.21, 21.11.21, 19.12.21 בין השעות 10:00-12:00.

   לינק לרישום

  ההדרכות ייעשו בזום, לינק לזום יישלח לנרשמים על פי התאריך המבוקש – יום-יומיים לפני התאריך.

   השתתפותכם חשובה!

 • כל תיקי הבנין סרוקים!

  ניתן לצפות במסמכים בתיק ולשמור עותק שלהם במחשב האישי.

  ניתן לצפות בגרמושקות, היתרים, טופס 4 כאן

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.