טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
232.7263
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.019 קיזוז 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.111 בניה חדשה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.112 תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בניין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית (עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית (מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת בקשה למידע 1.19.1 אגרת מידע לשתי חלקות רציפות יח' 317.00 317.00
אגרת בניה אגרת בקשה למידע 1.19.11 אגרת מידע לחלקה בודדת יח' 198.00 198.00
אגרת בניה אגרת בקשה למידע 1.19.12 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 99.00 99.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.99.99 ======= היטלים יהוד ====== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.0 == הטלי ביוב == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.4 ביב ציבורי ומאסף -לכל מ"ר קרקע מ"ר 4.75 8.18
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.5 ביב ציבורי ומאסף-לכל מ"ר בניה או תוספת בניה מ"ר 19.01 32.72
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.1.0 == אגרת הנחת צנורות == 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.1.1 שטח המגרש מ"ר 5.30 26.17
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.1.2 שטח הבניה מ"ר 12.75 62.96
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.1.2.1 שטח המסחר מ"ר 12.75 62.96
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.1.3 חיבור מים יח"ד 444.70 2,195.95
היטלי פיתוח היטלי תיעול 3.5.2 ======= היטלים מונוסון ======== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.5.2.09 ==== היטלי ביוב ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.5.2.10 היטל ביוב לכל מ"ר שטח קרקע - מונוסון מ"ר 13.40 36.28
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.5.2.11 היטל ביוב לכל מ"ר שטח בנוי - מונסון מ"ר 35.11 95.06
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.5.2.12 ==== אספקת מים ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.5.2.13 אגרת חיבור רשת פרטית ליח"ד - מונווסון יח' 260.00 1,594.25
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.5.2.14 אגרת חיבור רשת פרטית לעסק - מונוסון יח' 270.00 1,655.57
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.5.2.24 ====הנחת צנרת ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.5.2.25 אגרת הנחת צינורות למ"ר קרקע - מונוסון מ"ר 2.40 14.72
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 3.5.2.26 אגרת הנחת צינורות למ"ר שטח בנייה - מונוסון מ"ר 8.00 49.05
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 4.1.1 אגרת הנחת צינורות לכל מ"ר בבנין חדש (מונוסון) 11.50 21.50
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות 4.1.2 אגרת הנחת צנרת שטח בניה בכל הקומה תוספת (מונוסון) 38.31 71.61
היטלי פיתוח היטלי תיעול 4.2.0 ===היטל תיעול יהוד מונוסון מאוחד=== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי תיעול 4.2.02 תיעול - קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 5.21 5.21
היטלי פיתוח היטלי תיעול 4.2.04 תיעול - נכס למגורים לכל מ"ר משטח בנוי מ"ר 15.62 15.62
היטלי פיתוח היטלי תיעול 4.2.06 תיעול - נכס אחר לכל מ"ק מנפחו מ"ק 3.90 3.90
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.3.0 ===היטל סלילת כביש יהוד מונוסון מאוחד=== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.3.02 כביש - קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 42.23 42.23
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.3.04 כביש - בנין למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 126.68 126.68
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.3.06 כביש - נכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 31.66 31.66
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.4.0 ===היטל סלילת מדרכה יהוד מונוסון מאוחד=== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.4.02 מדרכה - קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 28.15 28.15
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.4.04 מדרכה - בנין למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 84.45 84.45
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.4.06 מדרכה - נכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 21.11 21.11
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.5.0 ===היטל סלילת רחוב משולב יהוד מונוסון מאוחד=== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.5.02 משולב - קרקע לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 70.38 70.38
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.5.04 משולב - בנין למגורים לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 211.12 211.12
היטלי פיתוח היטלי כביש ומדרכה 4.5.06 משולב - נכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 52.77 52.77
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 5.1.1 == היטל שצ"פ יהוד מונוסון == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 5.1.2 היטל שצ"פ למ"ר קרקע מ"ר 19.07 19.07
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 5.1.3 היטל שצ"פ לכל מ"ר בנין מ"ר 57.22 57.22
היטלי פיתוח היטל שצ"פ 5.1.4 היטל שצ"פ לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 14.31 14.31